Beszélgetőkör az óvodában. Hogyan induljon a nap?

Mi a reggeli beszélgető kör varázsa?
Miben segít a gyerekeknek, miben segít az óvónőknek?
Miért érdemes közös beszélgetéssel indítani a napot az óvodában?

Amikor Hollandiában végiglátogattam az óvodákat vagy ahogy ott nevezik, iskolaelőkészítőket és a különböző iskolákat, mindenhol azt tapasztaltam, hogy a reggeli beszélgetőkör elengedhetetlen része a napnak. Olyan természetes volt mindenki számára ez a fajta közös reggeli szertartás, mint ahogy a Nap kel és nyugszik.

Magyarországon elsősorban az ún. alternatív óvodákban, iskolákban (pl. Montessori, Waldorf, Freinet-pedagógiát képviselők körében) szintén bevett szokás, hogy beszélgetőkörrel indítják a napot. Az önkormányzati óvodákban beszélgetőkör helyett általában szabad játékkal kezdik a napot a gyerekek, amikor nem irányítják a tevékenységüket, hanem kedvük szerint azzal játszanak, akivel és amivel szeretnének.

Mi a reggeli beszélgetőkör?

Az óvodai csoport - gyerekek, óvónők, dadusok - minden egyes nap összegyűlnek, hogy köszöntsék egymást, megbeszélik az óvodán kívüli élményeiket, ill. az óvodai életükkel kapcsolatos információkat. Mindnyájan részt vesznek egy közös tevékenységben és az óvónő elmondja a gyerekeknek a nap mottóját ( a napi üzenetet). Ezek a tevékenységek meghatározott sorrendben követik egymást.

1. Köszöntés. A gyerekek egymást köszöntik egy rövid üdvözlő mondókával. Az üdvözlés segítségével mindenkit "hivatalosan" beléptetünk a körbe és a barátságos hangnem hatással van a beszélgető kör és a nap további részére is. A bizalom légkörét is segít megteremteni a barátságos üdvözlés, ami nélkülözhetetlen alapja az élmények megosztásának.

2. Élménycsere. A gyerekek strukturált formában beszélgetnek egy-egy témáról. Mindenkinek van lehetősége arra, hogy megoszthassa a gondolatait a többiekkel. A téma lehet szabadon választott vagy az óvónők által előre meghatározott. Ez összetett készséget kíván meg a gyerekektől, hiszen egy adott témára kell koncentrálniuk és azzal kapcsolatban kifejezni magukat, illetve képesnek lenni meghallgatni a többieket vagy akár kérdéseket megfogalmazni. Azért fontos, hogy reggel, korán történjen ez a tevékenység, mert a gyerekek még frissek és figyelmük is élénk.

3. Csoporttevékenység. Miután a gyerekek elmondhatták a véleményeiket, készek arra, hogy egy rövid, játékos tevékenységet végezzenek együtt csoportként. Ez olyan játékos feladatokat is tartalmazhat, amiben szerepel a matematika, a memorizálás, az éneklés, stb.

4. Reggeli üzenet. Az óvónő minden reggel egy üzenetet hoz a gyerekek számára, ami valahogyan kapcsolódik az éppen közösen tanult, átélt eseményekhez. Ez lehet egy szólás, közmondás, vagy versrészlet, idézet. Az óvónő saját maga is megfogalmazhatja az üzenetet. A reggeli üzenet segít a gyerekeknek abban, hogy az előző együttes tevékenység után megnyugodjanak és átmenetet biztosít a nap további részéhez is. Az óvónő elmondja, elmutogatja, felolvassa az üzenetet és utána közösen megbeszélik a gyerekekkel, hogy mi a mögöttes tartalma, jelentése.

A reggeli beszélgetőkör általában 20-30 percig tart. Egy olyan értékes alkalom a gyerekek számára, amikor érzelmi intelligenciájuk fejlődhet és gyakorolhatják azokat a szociális készségeket, amelyekre a nap további részében is szükségük lesz.

A beszélgetőkör célja

 1. Az óvodai csoportból közösséget, kis csapatot épít, miközben kielégíti a gyerekek "valahová" tartozási szükségletét, fontosnak érezhetik magukat és mindezt játékos formában teszi.
 2. Megalapozza az együttműködés, játék, tanulás pozitív, bizalommal teli légkörét.
 3. Összekapcsolja a gyakorlati tanulást az elméleti tudással.
 4. A gyerekek gyakorolhatják és megerősíthetik azokat a szociális készségeket, amelyeknek óriási hasznát veszik a további életük során. Többek között megtanulják az egymásra való odafigyelés, a meghallgatás, az empatikus reagálás, a nyilvánosság előtti megszólalalás készségét.

Hogyan készítsük fel a gyerekeket a reggeli beszélgetőkörre?

Gondos előkészület és tervezés szükséges ahhoz, hogy a reggeli beszélgetőköröket bevezessük egy óvodai csoport életébe és azok jól működjenek. Az óvódapedagógusoknak érdemes megfelelő időt szánni az előkészületekre. Előzetesen elmondhatják a gyerekeknek, hogy egy olyan új szokást szeretnének bevezetni, amiben számítanak a segítségükre. Ha előre felkeltik az érdeklődésüket, a gyerekek örömmel vesznek részt abban, hogy játékosan megtanulják azokat a rutinokat, viselkedésformákat, amelyek elősegítik, hogy a beszélgetőkör hatékonyan működjön. Fontos, hogy a szabályokat óvónők és gyerekek közösen alakítsák ki és mindenki jóváhagyja őket.

Játékos formában tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy:

 • szép sorban és csendesen jöjjenek a reggeli beszélgetőkörbe,
 • hogyan találják meg a helyünket,
 • milyen módon üljenek a beszélgetőkör alatt,
 • hogyan reagáljanak a csendre figyelmeztető jelre (felemelt kéz, kis csengő hangja),
 • hogyan lépjenek át egyik tevékenységből a másikba,
 • miként köszöntsék egymást biztonságos és barátságos módon,
 • hogyan fejezzék ki a gondolataikat,
 • hogyan tegyenek fel kérdéseket,
 • hogyan fűzzenek empatikus megjegyzéseket egymás mondanivalójához.

A beszélgetőkör szabályai

A szabályok csak példaként szolgálnak, ezeket beszéljük meg jó előre a gyerekekkel és magyarázzuk el, hogy melyik szabály milyen célt szolgál.

 1. Rituálészerűen hívjuk a gyerekeket mindig ugyanazzal a dallal vagy hangjelzéssel a körbe.
 2. Akinél a plüssbagoly van, csak az beszélhet. Mikor valaki befejezte a mondanivalóját továbbadja a mellette ülőnek a plüssbaglyot. Az óvónők is alkalmazkodnak ehhez a szabályhoz.
 3. Mindenkinek lehetősége van arra, hogy beszéljen, de nem kötelező. Ha valaki nem szeretne szólni, azt mondja, hogy passz.
 4. A kör végén az óvónő megkérdezi, hogy kinek van kérdése vagy valamllyen kiegészítse a hallottakhoz. A gyerekek a megbeszélt módon jelzik ezt (pl. kinyújtják a lábukat).

Hogyan zárjuk le a beszélgetőkört?

Törekedjünk arra, hogy hasonló módon fejezzük be a beszélgetőköröket. Az ismert rituálék biztonságot jelenetenek a gyerekeknek.

Amire feltétlenül figyeljünk:

 • minden alkalommal köszönjük meg a részvételt a gyerekeknek
 • mielőtt folytatódna a napi menetrend adjuk ki a beszélgetőkört követő következő tevékenységhez kapcsolódó instrukciót
 • egy rövid dallal, mondókával, együttes mozgással tegyük fel a pontot az i-re.

A beszélgetőkör mint a Freinet-pedagógia egyik fontos eszköze

A Freinet-pedagógia alkalmazóinak körében már 1988 óta hagyomány hazánkban is a beszélgetőkör mint hatékony módszertani eszköz alkalmazása (köszönet az információért Porkolábné Kóra Zsuzsának).

Az alábbi kiadványokban bővebben lehet olvasni a beszélgetőkör jelentőségéről:

 • Feinet-vel könnyebb... szerk.: Ballangó, Galambos, Horváth. Vitéz János Tanítóképző Főiskola, Esztergom, 1990.
 • Galambos R. - Horváth H. A. - Porkolábné K. Zs.: Freinet-módszer Nagykovácsiban. Pedagógiai Szemle, 1990. 12. 1134-1147.
 • Freinet Magazin I.évf. 4-5. sz.

Bemutatkozás

Bemutatkozás - Medveczky KataMedveczky Kata pszichológus vagyok. A gyermeknevelés olykor kanyargós útveszőjében a szülőknek segítek kiutat találni, másrészről a pedagógusokat támogatom abban, hogy minél hatékonyabban tudják végezni szakmai munkájukat.

Hiszem, hogy a gyerekekkel kapcsolatos nehézségeink megoldásának a kulcsa többnyire nálunk, felnőtteknél van.

Az egyik legnagyobb ajándék egy gyerek számára, ha a szülője először saját magán kezd el dolgozni.

logo

Honlapomon a mindennapi és a nem mindennapi gyerekneveléssel kapcsolatos kérdéseket járom körül szakmai szemmel, de közérthetően. Ha szülőként, pedagógusként megértjük a gyerekek viselkedését és újra gyerekszemmel tudjuk látni a világot, akkor már nem lesz kérdés, hogy mitévők legyünk egy-egy nehezebb helyzetben.

Minden jog fenntartva © 2012 - 2024. medveczkykata.hu